logo Miljötratten   logo fettkollen

Kontroll av fett från verksamheter


Under åren som gått har vi varit i kontakt med många kommuner som vittnar om stopp och driftstörningar i ledningsnäten på grund av fett från verksamheter.  FETTKOLLEN utvecklas för att erbjuda ett smart och enkelt verktyg, som sparar tid och resurser i arbetet med fettrelaterade frågor.

Så här ser den färdiga BETA-versionen ut

Vill du prova? Fyll i informationen här så skickar vi inloggning till vår testsite:

Ditt namn

Kommun / Organisation

Din epost

 

Effektiv kontroll och uppföljning med FETTKOLLEN 
Kontroll

FETTKOLLEN är en mjukvara för kontroll av fetthantering i olika verksamheter.

Översikt

FETTKOLLEN ger en samlad översikt över fettavskiljare i kommunen vad gäller installering, tömning och besiktning.

Uppföljning

FETTKOLLEN gör det möjligt för den ansvarige på kommunen att på ett överskådligt och effektivt sätt följa upp och sätta in åtgärder där det behövs.Stöd genom hela processenIDEANDO AB
Västra Kvarng. 62
611 32 Nyköping
Tel. 076-947 02 88
Email: karin.sundby[@]miljotratten[.]com