Kommunala vatten- och energibolaget Oxelö Energi gör en insats och erbjuder Oxelösundsborna Miljötrattar för att öka medvetenheten kring matoljeproblematiken.