Genom att erbjuda hushållsnära insamling, exempelvis i miljörum eller på miljöstationer, så skapar man bästa möjliga  förutsättningen för att få in matoljan. Det ska vara lätt att göra rätt!  Nu slår vi ett slag för insamling genom att erbjuda leasing av våra Miljöskåp. Genom leasing blir det möjligt att prova insamling under ett år för att sedan utvärdera om man vill fortsätta.

Nu gäller det verkligen att sätta alla klutar till och att ta vara på våra resurser, tänka cirkulärt och hela tiden sträva uppåt i avfallstrappan.  

Låt oss hjälpas åt att ta vara på den resurs som oljan är!

Miljöskåpet Finnvedsbostäder2