Fettinsamling – enkelt hygieniskt och säkert

Insamlingen av matolja måste vara enkel för att så många som möjligt ska bidra. Ju tillgängligare insamlingen blir desto mer matolja kan samlas in. Möjlighet till insamling kan erbjudas i miljörum, på miljöstationer eller mobila miljöstationer samt återvinningscentraler.

Miljöskåpet används för insamling av matolja. Skåpet finns i olika utformningar, med enkelt eller dubbelt inkast och med enkelt inkast på sidan. Det går att placera både utom- och inomhus, det skruvas fast i marken och går att låsa. Inuti skåpet står ett sopkärl på hjul, för att underlätta tömning. Miljöskåpet placeras vid miljöstationen, på återvinningscentralen eller i miljörummet.

 

Munkfors kommun återvinningscentral