Search

Search Results for: “”

 1. Oxelösund gör en insats för att minska stopp i avloppen

  Kommunala vatten- och energibolaget Oxelö Energi gör en insats och erbjuder Oxelösundsborna Miljötrattar för att öka medvetenheten kring matoljeproblematiken.

 2. Möjlighet

  Genom att underlätta källsortering och insamling av matolja för hushållen, finns det potential att få upp större volymer på insamlingen. Efterfrågan på använd matolja ökar…

  Read more

 3. Problem

  Fett och olja stelnar och byggs på inuti avloppen av flera olika anledningar, så som lägre vattentemperaturer, minskad turbulens i avloppsnätet och kemiska processer som…

  Read more

 4. Miljötratten hjälper till att hålla efter avloppen i Sandviken

  Kommunala vatten- och energibolaget Sandviken Energi delar ut Miljötrattar till Sandvikenborna för att minska de mängder fett och matolja som hälls ut i stadens avloppsnät. Bolaget…

  Read more

 5. Knivsta kommun

  Även i Knivsta arbetar kommunen aktivt för att få bukt med problemet som matoljan orsakar i avloppen. Insamling av matolja pågår sedan 2013. Information har…

  Read more

 6. Värnamo

  I Värnamo har bostadsbolaget Finnnvedsbostäder tagit saken i egna händer. Bolaget hade länge haft problem med stopp i avloppen, som till stor del orsakades av…

  Read more

 7. The Big Lemon, Storbritannien

  The Big Lemon erbjuder alternativ kollektivtrafik med bussar som drivs med biodiesel framställd av lokalt återvunnen matolja. Företaget har vunnit priser för sin affärsidé som…

  Read more

 8. Yorkshire Water, Storbritanien

  Yorkshire Water (engelskt vatten och vattenreningsbolag) är smärtsamt medvetna om de problem hushåll orsakar genom att spola ner sådant som inte hör hemma i avloppen.…

  Read more

 9. Informationsmaterial

  Informationsbroschyrer A6-folder rullfalsad (6-sidig) Komplett informationsbroschyr som med text och tydliga bilder beskriver hur man hanterar använd matolja. Broschyren är ett perfekt komplement till Miljötratten.…

  Read more

 10. Miljöskåpet

  Fettinsamling – enkelt hygieniskt och säkert Insamlingen av matolja måste vara enkel för att så många som möjligt ska bidra. Ju tillgängligare insamlingen blir desto…

  Read more