I höstas träffade vi Frida Jeppsson, en student från Högskolan i Kristianstad, som arbetade med att skriva rapporten “Matfetter – en resurs som spolas bort”. Frida undersökte problematiken och möjligheterna med matfetter från hushåll. I studien ingår en begränsad enkät (38 tillfrågade), som visar att 2/3 av de som svarat häller ut matoljan i vasken; endast 10 av de tillfrågade kände till att matoljan stelnar  när den hälls ut i avloppet. På frågan om man skulle kunna tänka sig att samla in matoljan och lämna på en lätt-tillgänglig plats, svarade 90% ja.

Hela rapporten finns att läsa här.  

Frida presenterar en intressant tanke, hon skriver “En idé är att ha reklam och information på matfett och matoljors behållare där det står både hur matfettet och behållaren ska återvinnas. Idag står det bara Sortera som plast på en förpackning med rapsolja.” 

En liten varningstriangel kanske? Häll aldrig matolja i avloppet, den stelnar och orsakar stopp!