Värnamo

 
 

I Värnamo har bostadsbolaget Finnnvedsbostäder tagit saken i egna händer. Bolaget hade länge haft problem med stopp i avloppen, som till stor del orsakades av att använd matolja spolades ner. De boende fick skriftlig information och Miljötrattar för att ta vara på sin använda olja. Matoljan lämnas i Miljöskåp som står placerade runt om i området; den insamlade matoljan skickas sedan vidare för att omvandlas till energi och fjärrvärme.

Två år efter projektet inleddes ser de en klar förbättring, enligt Kvalitets- och miljösamordnaren Anna Karlsson. I nuläget samlas matfett in i tre bostadsområden, men succesivt kommer insamling införas i hela beståndet.