Västerås

 
 

I Västerås samarbetar kommunala regionala bolag för energi och avfallshantering med ett bostadsbolag för att minska stopp i ledningsnätet (Mälarenergi AB, VafabMiljö AB och Bostads AB Mimer.) Miljötrattar och skriftlig information om hur matoljan ska tas om hand har delats ut i bostadsområdet Vallbo i två omgångar. Flaskorna med matolja har de boende fått lämna in i öppna kärl i områdets miljöbodar, vilket har fungerat bra.

Fettet skickas sedan till VafabMiljö, där flaskorna töms och går till produktion av biogas (till VafabMiljös dotterbolag Svensk Växtkraft AB.) Biogasen används sedan bland annat till att förse delar av kollektivtrafiken i Västerås och Stockholm med drivmedel.