• Har ni problem med matolja och fett i avloppet?

Problem

Problem

Matolja som hälls ner i avloppet stelnar och orsakar stopp som är besvärliga och dyra att åtgärda. Att matolja trots allt hälls ut i avloppet handlar ofta om okunskap och brist på ett enkelt sätt att ta hand om den.

Läs mer

Solution

Lösning

Miljötratten är ett helhetskoncept för att informera hushåll om hur använd matolja kan tas om hand och bli till en resurs, istället för att hamna i avloppen där den orsakar så mycket skada. Här hittar du allt du behöver för en lyckad ”fett-vetts-kampanj.” 

Läs mer

Möjlighet

Möjlighet

Den använda matoljan är en resurs! Tar vi vara på den kan den gå till fettåtervinning eller användas för framställning av biogas och biodiesel. Målet är att återvinna matoljan och därmed också slippa problemen den orsakar i avloppen. Win-win!

Läs mer


Miljötratten tar oss högre upp i avfallstrappan

Avfallstrappan


VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG?

– Vi agerar bollplank och stöttar er i processen att ta fram en strategi för hantering och insamling av matolja utifrån era behov och förutsättningar

– Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet från genomförda och pågående projekt

– Vi hjälper er att undvika fallgropar i planeringen av informationskampanjer, hantering och insamling

– Vi tillhandahåller de verktyg som behövs för en lyckad ”fett-vetts-kampanj”; allt från Miljötratten som underlättar för hushållen till informationsmaterial och Miljöskåp för insamling
Här används Miljötratten


Från bloggen…

februari 6, 2017
För att minska transporter har vi under en längre tid letat efter möjligheter till lager och dekal-positionering i Sverige (Miljötratten tillverkas i Barcelona och fram…

Read more

januari 15, 2017
I höstas träffade vi Frida Jeppsson, en student från Högskolan i Kristianstad, som arbetade med att skriva rapporten “Matfetter – en resurs som spolas bort”. Frida…

Read more

februari 17, 2016
Genom att erbjuda hushållsnära insamling, exempelvis i miljörum eller på miljöstationer, så skapar man bästa möjliga  förutsättningen för att få in matoljan. Det ska vara…

Read more