Kommun: Nyköping

Startår för insamlingen:         2017
Antal skåp:                             18 (14 för kommunen, 4 för det kommunala bostadsbolaget)
Placering av Miljöskåp:          Återvinningsstationer
Övriga insamlingspunkter:    Återvinningscentralen och mobila återvinningscentralen
Insamlad mängd matolja:      39 270 kg (dec 2022)
CO2-besparing 2022:              27,5 ton CO2e*


Små insatser – stora effekter

"Vi fick in drygt fyra ton matolja första året och det var mer än vi hoppats på. Nu, nästan sex år senare har Nyköpingsborna bidragit till att samla in nästan 40 ton matolja! Insamlingen har gjort att vi tagit ett kliv uppåt i avfallstrappan och kan återvinna en produkt som tidigare bara hälldes bort och ofta orsakade stopp i avloppen. Det blev också ett tydligt exempel på hur små insatser av hushållen kan ge stora effekter, och som kommun­ikatör är det förstås tacksamt att kunna återkoppla resultatet till kommuninvånarna!”

Elin Glanell, kommunikatör Nyköpings kommun


*Ca 13 750 mil med medelstor personbil. En vanlig familj kör ca 2000 mil på ett år; besparingen motsvarar sju familjers bilkörning under ett helt år (källa Naturvårdsverket.)

Image


Kommun: Trosa

Startår för insamlingen:         2019
Antal skåp:                             5
Placering av Miljöskåp:           Återvinningsstationer
Övriga insamlingspunkter:    Återvinningscentralen
Insamlad mängd matolja:      10 997 kg (dec 2022)
CO2-besparing 2022:              8,3 ton CO2e*


"Informationen når fram"

Sedan insamlingen startade i början av 2019 har invånarna i Trosa samlat in nästan elva ton matolja.

"Jag hade aldrig förväntat mig att insamlingen skulle ta fart så snabbt, men detta visar ju verkligen på att folk har förstått nyttan med Miljö­tratten samt att informationen har nått fram.”

Eija Karlsson, avfallshandläggare Trosa kommun


*Ca 4 000 mil med medelstor personbil. En vanlig familj kör ca 2000 mil på ett år; besparingen motsvarar två familjers bilkörning under ett helt år (källa Naturvårdsverket.)

Image


Kommun: Lidköping

Startår för insamlingen:         2019
Antal skåp:                             6
Placering av Miljöskåp:         Återvinningsstationer och matbutiker/stormarknader
Övriga insamlingspunkter:    Återvinningscentralen
Insamlad mängd matolja:      23 690 kg (dec 2022)
CO2-besparing 2022:              13,4 ton CO2e*


När vi tog oss an arbetet med insamlingen av överblivet matlagningsfett var det ett par kriterier som för oss var tvungna att uppfyllas. För det första var helheten med kedjan från insamlingen av fettet via trattarna och skåpen, till nya produkter, helt avgörande. För det andra ville vi med ett långsiktigt helhetstänk gällande kontinuitet, röd tråd och statistik lyfta vårt miljöarbete i kommunen. Samtidigt som vi återanvänder resurser och sparar våra ledningsnät.

- När dessa kriterier uppfyllts så finns ju ett kommunikativt perspektiv som fortsätter att ge för varje ny kvartalsrapport och vid varje tillfälle vi väljer att möta våra invånare.

Mikael Ingebäck, kommunikatör på Lidköpings kommun.

Lidköpings kommun har nämligen valt att gratis dela ut trattarna, vilket gett en oerhörd effekt. Dels för att vi får en positiv ”inkastare” i samtalet med invånaren, som dessutom lättare förstår vikten av detta arbete. Men också för att vår logga sitter på och följer med till alla hushåll oavsett på vilken sida kommungränsen man bor.

- Det är ju oerhört viktigt att vi återanvänder våra resurser samtidigt som vi håller nere kostnaden för underhåll och lagning i våra verk och i ledningsnätet. Därför har vi sett till att kommuninvånaren närsomhelst kan komma in och hämta ett miljötratt i kommunens kontaktcenter.

Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun.


*Ca 6 700 mil med medelstor personbil. En vanlig familj kör ca 2000 mil på ett år; besparingen motsvarar drygt tre  familjers bilkörning under ett helt år (källa Naturvårdsverket.)

Image
Image


Bostadsbolag: Järfällahus AB


"En hälsning till våra hyresgäster"

Stopp i rören på grund av matfett är något som skapar stora problem. Därför delar vi ut Miljötratten gratis till våra hyresgäster. Med hjälp av tratten kan de enkelt samla sin överblivna matolja och återvinna den på rätt sätt, istället för att den hamnar i avloppet och orsakar stopp.

Miljötratten är ett bra exempel på hur en enkel pryl kan göra mycket nytta. Den passar på helt vanliga PET-flaskor, som de flesta har hemma, och den är lätt att använda. Med vår logo på locket blir den också en hälsning från oss till våra hyresgäster.

Karolina Bjällerstedt Mickos, kommunikatör, Järfällahus AB

Image

Foto: Olle HoldarSenast uppdaterad: 2023-02-17