En tratt ska minska antalet utryckningar till hyresgästernas avlopp