Möjlighet

Genom att underlätta källsortering och insamling av matolja för hushållen, finns det potential att få upp större volymer på insamlingen. Efterfrågan på använd matolja ökar och det finns många sätt att ta tillvara och återvinna den. I dagens läge, när vi ser priser på vegetabiliska oljor och mat stiga till viss del på grund av att det används som bränsle och råvara till den kemiska industrin, är återvinning av använd matolja ett steg i rätt riktning.

Använd matolja kan hämtas av fettåtervinningsföretag som behandlar den och säljer vidare till den kemtekniska industrin, där fettet används som insatsråvara vid framställning av fettsyror och glycerol. Efter bearbetning och förädling kan fettsyrorna användas som beståndsdelar i produkter såsom tvål, tvättmedel, papperskemikalier, plast och gummi. Återvunnet fett och matolja kan helt likställas med nytt inom den kemtekniska industrin.

Ett annat användningsområde, som tillämpas flitigt i Spanien exempelvis, är omvandlingen av använd matolja till biodiesel.. Insamlingsföretag i Spanien hämtar upp olja från restauranger och insamlingsplatser för hushåll för att sedan sälja vidare till biodieselframställning. Från början betalade restauranger och kommuner för att få matoljan upphämtad, men i takt med att efterfrågan på matoljan ökat har rollerna vänts om. Insamlingsföretag betalar nu restauranger för att få hämta den använda oljan och vad gäller matoljan från hushåll så betalar kommuner i de flesta fall enbart med den upphämtade matoljan, entreprenören får stå för insamlingskärl och logistik.


Biodiesel_3

Biogas är ytterligare ett område med potential för insamlad matolja. När matoljan kommer in i biogasframställningen så bidrar den med mycket energi i rötningsprocessen.