Möjlighet

Matoljan är en resurs! Genom att sluta cirkeln och samla in matoljan så kan den användas i framställningen av biodiesel eller produkter som tvål, ljus, tvättmedel och gummi. Eftersom framtiden är cirkulär så är det ju egentligen bara att sätta igång!

Image
0
KILO FETT
Image
0
LITER BIODIESEL
Image
0
KILOMETER

För att förenkla ditt arbete så har vi tagit fram en nyckelfärdig lösning för fastighetsnära  insamling av matolja. Tjänsten innebär att vi

  • tillsammans kommer överens om omfattning och identifierar platser för insamlingen
  • skräddarsyr informationskampanjen
  • installerar insamlingsskåp och logistiken kring insamlingen
  • lanserar insamlingen!
  • säkerställer att matoljan går till återvinning
  • rapporterar insamlingsmängder och CO2-besparing

Logistiken löser vi tack vare vårt samarbete med Samhall. Matoljan tas om hand av fettåtervinningsföretaget Sveprol och går i första hand till framställning av biodiesel.

Blev du nyfiken? Hör av dig så tittar vi på möjligheterna att komma igång i din kommun!