Lösning

Vi tror stenhårt på förebyggande arbete; med information och lösningar för hantering av matoljan, för att på så sätt slippa få den i avloppet.

  • Identifiera var problemet finns

  • Hitta kanaler för att nå relevanta målgrupper

  • Ta fram informationsmaterial och erbjud en lösning (här kan vi stötta med material och dela med oss av den erfarenhet vi samlat på oss genom åren)

  • Sjösätt informationskampanjen!

  • Följ upp och informera igen...

Alla våra produkter går att skräddarsy med egen design. Beroende på hur din målgrupp ser ut så kommer behovet av verktyg och informationsmaterial se olika ut. Vi stöttar dig gärna i arbetet med att skapa en effektiv kampanj!