Fastighetsnära fettinsamling

Insamling av matolja med miljöskåp

Att samla in fett och matolja från hushåll är framtiden! Förebyggande arbete för att undvika matolja i ledningsnätet är ett bra första steg. Tänker vi cirkulärt i nästa steg och satsar på insamling så löser vi inte bara problemet med matolja i avloppet, vi tar dessutom vara på den resurs som matoljan utgör.

Tack vare vårt samarbete med Samhall så kan vi nu erbjuda hela lösningen för insamling. Enkelt och resurseffektivt, utan extra arbetsinsatser för kommunen.

Insamling av matolja - steg för steg:
  • Planering

Vi tittar på förutsättningarna i kommunen och kommer överens om upplägg för insamling. Hur många insamlingsskåp behövs? Var ska de stå? Hur ska informationskampanjen utformas?

  • Lansering

Informationsmaterial trycks och levereras (broschyrer, Miljötrattar, roll-ups osv.) Miljöskåp installeras. Informationskampanjen rullas ut.

  • Insamling
    • Miljöskåpen töms av Samhall, flaskorna kontrolleras, insamlad mängd vägs och rapporteras regelbundet
    • Matoljan skickas för fettåtervinning och blir antingen råvara till nya produkter eller används i framställning av biodiesel.

Matoljan är en resurs – låt oss hjälpas åt att ta vara på den!

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!
Image
Image

EXEMPEL LIDKÖPING
0
KG MATTFETT / SKÅP OCH ÅR

Image