Miljötratten


Miljötratten är ett effektivt sätt att nå ut med informationen att matolja och fett inte hör hemma i avloppet.

Miljötratten är ett hjälpmedel för att hushåll på ett enkelt sätt ska kunna källsortera använd matolja. Miljötratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska och försluts med ett lock. Korken till flaskan fästs inuti trattlocket, så att det sedan går att skruva igen flaskan när den är full. Överbliven matolja hälls i Miljötratten och ner i flaskan, trattlocket stängs och flaskan förvaras sedan med övrig källsortering. Trattlocket förhindrar otrevlig lukt och läckage av matolja.

När flaskan är full återvinns matoljan enligt kommunens riktlinjer, hanteringen ser olika ut. Miljötratten skruvas sedan fast på nästa PET-flaska och används vidare.

Logga och ett kärnfullt kampanjbudskap får plats på Miljötrattens lock; det hjälper vi till med vid beställning.

Miljötratten tillverkas i 100% återvunnen plast. Produktion i Barcelona och transport intermodalt (container på tåg) till Sverige. Lager hos Samhall i Nyköping, som hjälper oss med montering av dekaler.